Κεντρικός πίνακας με έλεγχο από control

Κεντρικός πίνακας με έλεγχο από control